Privacybeleid

AV School maakt van tevredenheid en gebruiksgemak van klanten en gebruikers van onze diensten steeds een prioriteit. Daar hoort ook de privacy bij. Wanneer u AV School diensten gebruikt, vertrouwt u ons met uw gegevens. Dit privacybeleid geeft informatie over welke persoonlijke informatie AV School verzamelt, verwerkt en bijhoud en hoe u deze zelf in bepaalde gevallen kan beheren.

Verantwoordelijke

AV School comm.v, met maatschappelijke zetel te B-3120 Tremelo, Boterstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0662.944.124, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

AV School verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Of doordat u deze zelf aan ons verstrekt via email of online formulier. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • adres
 • factuurgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • uw boodschap aan AV School

Optionele persoonsgegevens:

 • voorkeuren van tijdstip in het kader van interesse
 • hoe heeft u AV School leren kennen
 • tevredenheidsonderzoek

In principe vraagt AV School aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zal AV School de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

Waarom gebruiken we deze persoonsgegevens

AV School kan deze persoonsgegevens gebruiken voor:

 • beheren van deze website
 • personaliseren van de website aan uw voorkeuren
 • u toegang verlenen tot de website en onze diensten
 • informatie over u posten als u daar in heeft toegestemd
 • services leveren die u bij ons aankocht
 • boekhouding
 • versturen van berichten, offertes en facturen
 • uw betalingen ontvangen
 • u nieuws en gepersonaliseerde updates versturen als u daar in heeft toegestemd
 • verbeteren van onze diensten
 • statistieken

Verstrekking aan derden

AV School verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Of wanneer enige wettelijke bepaling ons ertoe verplicht om uw gegevens te verstrekken.

Waar AV School uw persoonsgegevens deelt met onderaannemers voor deze doeleinden is de onderaannemer in kwestie verplicht uw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid.

We gebruiken MailChimp en Mailerlite als marketingautomatiseringsplatform. Door gerbuik te maken van onze marketing, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp en aan Mailerlite voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Mailerlite.

Voor cursussen aangaande samenwerking met Syntra Midden-Vlaanderen, dit zijn:

 • Allround AV Technicus

verstrekken wij de nodige administratieve informatie aan Syntra Midden-Vlaanderen.
Deze informatie is nodig in het kader van de administratie en voor het behalen van het officiële certificaat dat door de Vlaamse Overheid erkent wordt.
Door gebruik te maken van onze diensten voor de cursussen hierboven vermeld, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan Syntra Midden-Vlaanderen voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Syntra Midden-Vlaanderen.

AV School maakt gebruik van Google Analystics en Tag Manager. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Lees hierover meer in het onderdeel "Cookies".

Geen verwerking persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

AV School heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van een ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 jaar is.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

AV School gebruikt geen computerprogramma's of -systemen die besluiten nemen op basis van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

AV School neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Wij maken gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat voor het dataverkeer van en naar onze website
 • We evalueren onze handelswijzen op het gebied van verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, om ongeautoriseerde toegang tot systemen te voorkomen
 • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van AV School en onderaannemers die deze gegevens moeten kennen om ze te verwerken. Iedereen met deze toegang is onderworpen aan deze vertrouwelijkheidsverplichtingen en kan worden bestraft of ontslagen als hij of zij niet aan deze verplichtingen voldoet

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Vind meer info over de cookies op onze website in ons cookiebeleid.

Algemene bewaartermijn

AV School bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn die aansluit bij deze wettelijke grondslag.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AV School.
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: .
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AV School wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Aanpassingen van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op onze website wordt altijd het meest recente privacystatement beschikbaar gesteld.

Andere websites

Deze website bevat links naar andere websites.