Stageinformatie

Informatie over de stage

Cursisten die de opleiding Allround AudioVisueel Technicus volgen, kunnen deze opleiding koppelen aan vrijblijvende, onbezoldigde praktijkstages of via een bezoldigd stagecontract. Het is voor hen een prima manier om heel wat praktijkervaring op te doen. Voor uw bedrijf is het de ideale gelegenheid om nieuwe, aankomende, gemotiveerde technici te leren kennen.

Stages kunnen gevolgd worden bij bedrijven die activiteiten uitoefenen in de licht-, geluids- en/of video branche en bij culturele centra. Het is aan de cursist om contact te zoeken en een stage af te spreken. Om de zoektocht naar een stageplaats te vereenvoudigen, kunnen zij gebruik maken van een lijst met mogelijke stageverstrekkers.

De lijst met stageverstrekkers die we momenteel gebruiken vind je hier.

Voor onze Frequently Asked Questions, ga naar het tabblad FAQ.

Hebt u vragen, wenst u uw firma of cultuurcentrum aan de lijst met stageverstrekkers toe te voegen of heb je een tijdelijks stageplaats, neem dan hier contact met ons op.

Wie de cursus Allround AudioVisueel Technicus volgt kan automatisch ook stage lopen.

Onze cursisten hebben daartoe 2 mogelijkheden: de praktijkstages en het stagecontract.
Dit zijn de kenmerken en verschillen:

Praktijkstages
Een vrij te kiezen stagemodule maakt vanaf heden deel uit van de opleidingen. Er werd een soepel, handig en dus interessant systeem uitgewerkt dat de cursisten in staat stelt om naast het volgen van de opleiding de nodige praktijkervaring op te doen!

 • Deze stages zijn onbezoldigd.
 • De stagiairs vallen onder de Syntra verzekering.
 • Dankzij het flexibel systeem kan gekozen worden om stage te lopen op één of op meerdere plaatsen en voor kortere of langere periodes.
 • Cursisten hebben de mogelijkheid om voor stages te kiezen van in totaal 40, 80, 120, 160 of 200 uur. Die stagemodule wordt voor de nieuwe cursisten bij aanvang van de cursus vastgelegd. Ook vrijstelling van het volgen van stage kan worden bekomen.

Het stagecontract
Kenmerkend voor het stagecontract is dat het een langere periode betreft waarbij het engagement tussen stageverstrekker en stagiair groter is.

 • Een voltijdse stage betekent dat de stagiair 5 dagen per week in het stagebedrijf werkt en daarnaast de cursus Allround AV technicus volgt. Maar ook een deeltijdse stage van 4/5 of 3/5 is mogelijk.
 • De stagiair heeft recht op een vergoeding. Bij een voltijdse of 4/5 stage ligt de vergoeding te hoog om recht te blijven behouden op kindergeld. De formule "het volgen van de opleiding + een deeltijds stagecontract van 3 dagen per week" is de enige mogelijkheid tot behoud van kindergeld. Daarenboven is ook het volgen (of gevolgd hebben) van een cursus bedrijfsbeheer een vereiste om aldus voldoende opleidingsuren te verantwoorden met het oog op het recht op kinderbijslag. Dergelijk attest van bedrijfsbeheer geeft je trouwens meteen ook de kans om je later als zelfstandige te vestigen.
 • Een stagecontract duurt minimaal 3 maanden en maximaal zolang de cursus duurt. Er is een proefperiode van 1 maand.
 • Contactpersoon voor het afsluiten van een stagecontract is de Syntra leertrajectbegeleider van regio Sint Niklaas: Frederic Vercammen, 3/760 08 39, frederic.vercammen@syntra-mvl.be
  Meer informatie over de leertijd vind je via de VDAB-website.

Frequentyl Asked Questions

 • Komt mijn bedrijf in aanmerking?
  Van de stageverstrekker wordt verwacht dat deze de stagiair voldoende aandacht, uitleg en afwisselend werk binnen de sector kan aanbieden. In die mate dat de stagiair toch ook leert om zelfstandig te handelen. Zowel verhuur- en productiebedrijven in licht, geluid en/of video als cultuurcentra komen in aanmerking als stageverstrekker.

 • Hoe kom ik in contact met een kandidaat stagiair?
  In principe zijn het de cursisten die uw bedrijf contacteren voor een stage. Zij vinden de contactgegevens op onze lijst met mogelijke stageverstrekkers. Tevens kunnen ze de stage aanbiedingen bekijken die ons worden toegestuurd. Op die manier maakt u meer kans dat u wordt gecontacteerd. U mag steeds zo’n stage aanbieding naar ons doorsturen. Neem daarvoor contact met ons op.

 • Mijn bedrijf staat reeds op de lijst, maar de informatie klopt niet helemaal meer
  Neem daarvoor contact met ons op.

 • Mijn bedrijf staat op de lijst, maar hoort daar eigenlijk niet (meer) thuis
  Neem hier contact met ons op en dan passen we de gegevens aan.